Przerwa na czytanieDzisiaj – 10 maja 2019r. – na trzeciej i czwartej przerwie czytaliśmy książki w ramach ogólnopolskiej akcji “Przerwa na czytanie”. Wszyscy miłośnicy tej formy rozrywki przynieśli swoje książki albo wypożyczyli je z biblioteki szkolnej i wspólnie zasiedli do czytania na trzeciej i czwartej przerwie międzylekcyjnej. W propagowanie czytelnictwa i takie zaakcentowanie XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek włączyli się uczniowie ze wszystkich klas szkoły podstawowej i ostatniej klasy gimnazjum oraz nauczyciele.

Akcja ‘Przerwa na czytanie” odbyła się w ramach Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających w przerwie zainicjowanej przez Bibliotekę WOM w Gorzowie Wielkopolskim. Honorowy patronat nad akcją objęła Fundacja ABCXXXI Cała Polska czyta dzieciom. W naszej szkole czytało 68 osób.

zdjęcia


Dziękujemy serdecznie wszystkim uczniom, nauczycielom i dyrekcji za zaangażowanie w tę akcję!