Sole

Na kilku ostatnich lekcjach chemii uczniowie klasy 8 utrwalali materiał dotyczący różnych metod otrzymywania soli, ich właściwości i zastosowania. Indywidualnie i w grupach przeprowadzali eksperymenty, które zobrazowały omawiane treści. Ciekawe dla uczniów okazały się reakcje zobojętniania oraz reakcje strąceniowe. Wiele entuzjazmu wywołał jeżdżący robocik, który zasilany był słoną wodą.