Szanowni Rodzice Przedszkolaków,
za kilka dni rozpoczynamy nowy rok szkolny. Sytuacja epidemiologiczna i przepisy w tym względzie, zobowiązują nas do wprowadzenia pewnych ograniczeń w organizacji pracy przedszkola. Liczba dzieci mogących przebywać jednorazowo w naszym przedszkolu jest znacznie niższa od liczby dzieci zapisanych na nadchodzący rok szkolny. W związku z tym prosimy o wstępną deklarację, które dzieci koniecznie będą potrzebowały opieki przedszkola. Planujemy, w okresie obowiązywania ograniczeń rotacyjny udział dzieci w zajęciach. Powyższe nie dotyczy dzieci sześcioletnich, realizujących obowiązek przedszkolny. Wszystkie dzieci z zerówki zapraszamy od 1 września. W tym roku nie zorganizujemy zebrań dla rodziców oraz zajęć adaptacyjnych dla dzieci rozpoczynających przygodę z przedszkolem. Kontakt z Państwem w sprawach związanych z organizacją pracy, podręcznikami i przyborami, etc. będzie w formie zdalnej, tj. telefonicznie, mailowo oraz przez system iPrzedszkole. Wkrótce dla nowych rodziców zostanie uruchomiony dostęp do systemu (do tego momentu proszę obserwować swoje skrzynki odbiorcze poczty elektronicznej, na które zostaną rozesłane loginy i hasła dostępu do systemu). Deklaracje proszę składać do 25 sierpnia, dzwoniąc do Pani wicedyrektor Anny Król-Szczepińskiej pod nr 784 013 272. Dziękując za dotychczasową wyrozumiałość i współpracę, proszę Państwa nadal o cierpliwość. Musimy dostosować naszą pracę do obowiązujących przepisów. Proszę śledzić stronę internetową szkoły (www.szkolawtelno.edu.pl) i informacje przekazywane przez system iPrzedszkole.
Cezary Bosacki – dyrektor Zespołu Szkół we Wtelnie