Szkoła pamięta

Wieloletnią tradycją Zespołu Szkół we Wtelnie jest czczenie pamięci zmarłych. O grobach pomordowanych Polaków, mieszkańców naszej Małej Ojczyzny pamiętamy przez cały rok, jednak listopadowe Święto Zmarłych skłania nas do szczególnej troski o te miejsca. Społeczność szkolna dba o zbiorową mogiłę w Tryszczynie będącą Miejscem Pamięci Narodowej, gdzie spoczywają szczątki zamordowanych przez Niemców mieszkańców okolicznych miejscowości oraz inteligencji bydgoskiej, harcerek, jeńców – żołnierzy rosyjskich i Żydów. 

Na cmentarzu parafialnym we Wtelnie znajdują się groby ofiar wojny z 1939 roku, Grób Nieznanego Żołnierza z 1945 roku oraz grobowiec malarza artysty Leona Wyczółkowskiego – patrona naszej szkoły.

Dzieci i młodzież szkolna dbją o porządek w tych miejscach, składają kwiaty i zapalają znicze. Pielęgnują w ten sposób pamięć o poległych. Działania te kształtują wśród dzieci i młodzieży zasady patriotyzmu i pamięci o tych, którzy poświęcili swoje życie za naszą ojczyznę.

Działania te wpisują się w realizowaną przez MEiN   akcję #Szkoła Pamięta.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/prawie-11-tys-wzielo-udzial-w-akcji-szkolapamieta–dziekujemy.