85. rocznica śmierci Leona Wyczółkowskiego

Ratusz w Poznaniu, 1933 r.

Leon Wyczółkowski, Ratusz w Poznaniu, 1933 ;

Dzisiaj, to jest 27 grudnia przypada 85. rocznica śmierci Patrona naszej szkoły. Dzisiaj też po raz pierwszy obchodzimy Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. W tym dniu warto przypomnieć o tym, jak istotne dla naszego regionu były związki Leona Wyczółkowskiego z Wielkopolską. Malarz, który swoją pasję rozwijał w artystycznych kręgach Warszawy i Krakowa, postanowił oddać część swych zbiorów i prac Muzeum Wielkopolskiemu w Poznaniu, które utworzyło się w 1920r. po odzyskaniu niepodległości przez Polskę i zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim. W zamian za ten dar, zgodnie z umową, artysta otrzymał od Starostwa Krajowego w Poznaniu majątek ziemski w Gościeradzu w pobliżu Bydgoszczy i nieprzerwaną wystawę swoich prac aż do 1939r. Dlaczego akurat Gościeradz? Aż do reformy administracyjnej w 1938r. ziemia bydgoska na północ aż po Koronowo wchodziła w obszar województwa poznańskiego. Wielkopolska stała się bliska artyście i w 1929r. wyprowadził się z Krakowa i na stałe zamieszkał w Poznaniu. Zaś dom w Gościeradzu w bliskości Borów Tucholskich stał się jego ulubionym miejscem spędzania czasu w miesiącach letnich i związał malarza z Ziemią Koronowską na zawsze. Życzeniem Wyczółkowskiego było pochowanie na cmentarzu we Wtelnie, gdzie spoczął po uroczystościach pogrzebowych , które odbyły się w Bydgoszczy 30 grudnia 1936r.

źródła:

http://www.wyczolkowski.pl/data/file/0/5/1250_Jarosaw-Mulczyski_5As.pdf; dostęp 27.12.2021r.

https://www.sda.pl/aukcja/obiekty/leon-wyczolkowski-ratusz-w-poznaniu-1933-r,7549,pl; dostęp 27.12.2021r.