Alkany

Na jednej z lekcji chemii uczniowie klas ósmych poznawali budowę metanu, etanu, propanu i innych węglowodorów. Samodzielnie budowali przestrzenne cząsteczki. Udało się również połączyć pracę wszystkich zespołów i stworzyć długi łańcuch alkanu o wielu atomach węgla.