Apel pamięci ofiar pomordowanych w Tryszczynie we wrześniu 1939 r.

Tradycyjnie co roku spotkaliśmy się na apelu pamięci ofiar pomordowanych w Tryszczynie we wrześniu 1939 r. W obecności pana Dyrektora, przybyłych gości oraz społeczności uczniowskiej uczniowie klasy VII zaprosili i zaprezentowali program artystyczny. W czasie przedstawienia zaśpiewano kilka pieśni patriotycznych. Recytowano wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Odczytano wspomnienia, przedstawiono krótki film i tło historyczne tych strasznych wydarzeń. Sebastian Kaźmierczak i Dawid Foterek solo zaśpiewali piękne refleksyjne piosenki, akompaniowała im Pani Anna Kąkol. Spotkanie to skłoniło nas do głębokiej refleksji nad czasami, w których niewinnie, ginęli ludzie tylko dlatego, że byli Polakami, Żydami czy harcerzami.
Po apelu delegacja uczniów wraz z Dyrektorem złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobach ofiar wydarzeń z 1939 roku. w Tryszczynie. Apel przygotowała klasa VII z wychowawcą panem Krzysztofem Strąkiem

zdjęcia