Ubezpieczenie dla ucznia

Szanowni Rodzice! Informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 istnieje możliwość  ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci zgodnie z warunkami zaproponowanymi przez Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej: 1.09.2019-31.08.2020. Istotnym warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia jest wypełnienie imiennej deklaracji. Składka w Czytaj więcej …