Alkany

Na jednej z lekcji chemii uczniowie klas ósmych poznawali budowę metanu, etanu, propanu i innych węglowodorów. Samodzielnie budowali przestrzenne cząsteczki. Udało się również połączyć pracę wszystkich zespołów i stworzyć długi łańcuch alkanu o wielu atomach węgla.

Sole

Na kilku ostatnich lekcjach chemii uczniowie klasy 8 utrwalali materiał dotyczący różnych metod otrzymywania soli, ich właściwości i zastosowania. Indywidualnie i w grupach przeprowadzali eksperymenty, które zobrazowały omawiane treści. Ciekawe dla uczniów okazały się reakcje zobojętniania oraz reakcje strąceniowe. Wiele Czytaj więcej …