CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

80. ROCZNICA EGZEKUCJI TRYSZCZYŃSKICH

   Jak co roku nauczyciele i uczniowie  Zespołu Szkół im. Leona Wyczółkowskiego we Wtelnie uczcili pamięć ofiar masowych egzekucji w Tryszczynie  w 1939 roku. Uroczystość z okazji 80. rocznicy tych tragicznych zdarzeń z początku II wojny światowej odbyła się 27 września 2019 r.  Wzięły w niej udział także władze Koronowa z Burmistrzem p. Patrykiem Mikołajewskim i przewodniczącym Rady Miejskiej p. Stanisławem Gliszczyńskim na czele oraz przedstawiciele społeczności lokalnej: radni, sołtysi i mieszkańcy Tryszczyna i Wtelna.

     O godzinie 10.00 oddano hołd pomordowanym na  cmentarzu w Tryszczynie. W asyście warty honorowej, pełnionej przez wteleńskich strażaków pod komendą pana Tadeusza Mikołajczaka, wieńce i wiązanki złożyły delegacje Gminy Koronowo, Rady Miejskiej w Koronowie,Towarzystwa Miłośników Ziemi Bydgoskiej, mieszkańców Tryszczyna i Koronowa, Policji, Leśnictwa Tryszczyn, Rady Rodziców ZS Wtelno oraz Zespołu Szkół we Wtelnie. Towarzyszyły temu wydarzeniu poczty sztandarowe Gminy Koronowo, Towarzystwa Miłośników Ziemi Bydgoskiej i Zespołu Szkół im. Leona Wyczółkowskiego we Wtelnie.

Druga część uroczystości odbyła się w szkole. Tam dla zaproszonych gości i młodzieży szkolnej przygotowana została część artystyczna i rys historyczny. Uczniowie śpiewali pieśni patriotyczne i czytali informacje o egzekucjach. Wszyscy obejrzeli film “Tryszczyn39”, w którym przywołane są wspomnienia Henryka Bolcka – leśniczego z Tryszczyna, dzięki któremu świat dowiedział się o pomordowanych w okolicznych lasach mieszkańcach Bydgoszczy i okolic. Następnie odczytano Apel Poległych. Był to niezwykle wzruszający moment uroczystości. Na koniec głos zabrali goście i pan dyrektor. Wszyscy zwrócili uwagę na nieocenioną rolę szkoły w kształtowaniu postaw patriotycznych młodego pokolenia i kultywowaniu pamięci poległych za ojczyznę.

Od 30 września do połowy października 1939 r., w ramach akcji „Inteligencja”, w lasach tryszczyńskich Niemcy dokonali serii zbiorowych egzekucji. Tu życie zakończyło ok. 900 osób. Wśród nich byli też mieszkańcy okolicznych wsi, a wśród nich ksiądz Jan Hamerski, proboszcz parafii we Wtelnie.

Uroczystość przygotował zespół nauczycieli: p. M. Rujner, p. U. Gorczyńska, p. K. Strąk , p. J. Sułkowski. O oprawę muzyczną i werble zadbała p. A. Kąkol.