Europejski Dzień Języków Obcych

Europejski Dzień Języków Obcych został ustanowiony przez Radę Europy w 2001r. w celu propagowania nauki języków. Obchodzimy go 26 września. Z tej okazji zapraszamy naszych uczniów do sprawdzenia i poszerzenia swoich kompetencji językowych i skorzystania ze zbiorów naszej biblioteki szkolnej. Dzięki zakupom w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oferujemy książki wydane w języku angielskim dla różnych grup wiekowych i różnym stopniu opanowania języka. Zapraszamy serdecznie!

“Znajomość języków jest bramą do wiedzy.” ‒ Roger Bacon