GRAMY DLA SITOWCA

Charytatywny festyn sportowo-rekreacyjny:

W sobotę 9 września 2017r. pogoda dopisała. Słońce przedarło się przez chmury                i zaświeciło nad szkołą, w której tego dnia odbywał się festyn charytatywny zorganizowany przez Radę Rodziców, Radę Pedagogiczną   i Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół we Wtelnie. Od rana można było kibicować zmaganiom siatkarzy. Do akcji włączyły się drużyny: Urzędu Miejskiego z Burmistrzem p. Stanisławem. Gliszczyńskim na czele, OSP Huta, Polonez, Wierzchucin Królewski, Bytkowice, Rada Rodziców we Wtelnie. Dla dzieci nauczyciele przygotowali gry i zabawy  sportowe. Każdy mógł nauczyć się udzielania  pierwszej pomocy, wejść do wozu strażackiego, przymierzyć kask i obejrzeć  sprzęt, jakim dysponuje OSP Wtelno. Rodzice przygotowali kanapki, ciasto i kawę. Klown Bobek rozbawiał wszystkich jak zwykle skutecznie.

Dochód z festynu – 3. 555, 21zł zostanie przekazany  Szkole Podstawowej w Sitowcu, która została poważnie uszkodzona podczas sierpniowej nawałnicy. Dodatkowo Rada Rodziców we Wtelnie ufunduje sprzęt sportowy za 970 zł.

W imieniu organizatorów dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się do przygotowania tego festynu, wszystkim, którzy wzięli w nim udział i wszystkim darczyńcom. Uczestnikom festynu i sponsorom  za okazane serce i poświęcony czas osobiście dziękowała Pani Katarzyna Wróbel, dyrektor Szkoły Podstawowej w Sitowcu, która wraz z grupą uczniów i nauczycieli z Sitowca również wzięła udział w imprezie.

zdjęcia