Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

W związku z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi zapisów dokumentacji konkursowej projektu “Granty PPGR”, informujemy, że w dniu 14.10.2021, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, doprecyzowało zapisy dokumentacji konkursowej.

Jednocześnie informujemy, że oświadczenia pozyskane przez Gminę na uprzednich wzorach są ważne.

Oświadczenia oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych można składać do 18 października br. (poniedziałek) w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1 – liczy się data wpływu.

Zgodnie z nową dokumentacją, o sprzęt komputerowy mogą ubiegać się uczniowie zamieszkujący miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej i których członkowie rodziny pracowali niegdyś w zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach rolnych i zamieszkiwali w miejscowości lub gminie objętej PPGR. 

więcej informacji na stronie https://www.koronowo.pl/gmina/informacje-gmina/sprzet-komputerowy-ppgr-przedluzony-termin-naboru-i-zmiana-drukow

lub stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr