Komunikat Burmistrza Koronowa- żłobki i przedszkola

Szanowni Mieszkańcy Gminy

Według przedstawianych przez rząd informacji od 06 maja br. dopuszczalna będzie możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli, jednakże ostateczne decyzje będą podejmowane każdorazowo w odniesieniu do każdego żłobka oraz każdego przedszkola przez organy założycielskie.


Działając jako organ założycielski i kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, a przede wszystkim dzieci i personelu tych placówek podjąłem decyzję, że żłobki i przedszkola będą zamknięte przez czas, w jakim rodzicom będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Według stanu na dzień komunikatu rodzice lub opiekunowie dzieci do lat 8, niepełnoletnich dzieci niepełnosprawnych, a także opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych, będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 3 maja br. W przyszłym tygodniu rząd przedstawi decyzję dotyczącą ewentualnego wprowadzenia form opieki nad dziećmi w placówkach takich, jak żłobki i przedszkola. Spodziewam się, że żłobki i przedszkola będą otwarte po 24 maja 2020 r.
Aby uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wystarczy złożyć oświadczenie do swojego pracodawcy, którego wzór można pobrać na stronie internetowej ZUS

Wasz Burmistrz

Patryk Mikołajewski

Link do wzoru oświadczenia https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zmiany-w-dodatkowym-zasilku-opiekunczym/2551095