Konkurs fotograficzny “Szlaki wodne”

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy organizuje  kolejną edycję konkursów skierowanych do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, uczących się oraz mieszkających na terenie naszego powiatu.

W roku bieżącym przyjęto następujące tematy konkursów :

1.  konkurs fotograficzny – „Szlaki wodne”.

2. konkurs plastyczny – „Oblicza przyrody”.

Prace można złożyć osobiście w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 16 w kancelarii ogólnej na parterze) lub przesłać na adres: skr. pocztowa nr 2, ul. Zygmunta Augusta 3 A, 85-002 Bydgoszcz, w nieprzekraczalnym terminie – do dnia 30 czerwca 2018 r.

Zachęcamy do udziału w konkursach. Na laureatów konkursów czekają atrakcyjne nagrody.

Strona organizatora