Konkurs plastyczny “Dzień Ziemi”.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas  IV-VIII Szkoły Podstawowych im. L. Wyczółkowskiego we Wtelnie i trwa do 20.04.2021 r.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO O TEMATYCE     „Dzień Ziemi”

Cele konkursu:

1.  Rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej.

2. Kształtowanie u dzieci i młodzieży  poczucia harmonii z przyrodą.

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas  IV-VIII Szkoły Podstawowych im. L. Wyczółkowskiego     we Wtelnie.

2. W konkursie wezmą udział prace plastyczne wykonane dowolną techniką, (malarstwo, collage,

rysunek, grafika, techniki mieszane).

3. Prace będą przyjmowane w formacie zdjęcia wysłanego za pomocą Teams do organizatora konkursu. Wraz ze zdjęciem rysunku należy wysłać: imię i nazwisko, wiek, klasa.

4.  Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną, samodzielnie(!)  wykonaną pracę plastyczną, (praca

autorska). Prace budzące wątpliwość samodzielnego wykonania nie będą brały udziału w konkursie.

5.  Prace zbiorowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

6.  Zdjęcia najciekawszych  prac zostaną udostępnione na szkolnej stronie  internetowej.

Termin:

1.Zdjęcie pracy plastycznej  należy wysłać na prywatnym czat do organizatora na Teams.

2. Zdjęcie pracy powinno być dostarczone do 20.04.2021 roku.

3. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się przy pomocy szkolnej strony internetowej    do 30 kwietnia 2021r.  

Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród:

1. Oceny prac oraz wyłonienie najciekawszych dokona Jury powołane przez organizatora.

2. Decyzje Jury są niepodważalne, łącznie z odrzuceniem pracy, jako pracy niesamodzielnej.

3. Jury szczególną uwagę będzie zwracało na:

a. Zgodność z tematyką konkursu.

b. Ogólne wrażenie estetyczne pracy plastycznej.

c. Oryginalność pomysłu, sposób jego przedstawienia i ujęcia.

d. Wkład pracy i zaangażowanie ucznia w wykonanie pracy.

4.  Wszystkie prace zostaną nagrodzone oceną z przedmiotu. Autorzy najciekawszych prac otrzymają dyplomy z upominkiem.

5. Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani przez organizatora.

Postanowienie końcowe:

 Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikację imienia i nazwiska, a także wizerunku na szkolnej stronie internetowej. Prosimy o wysłanie zgody przez rodzica lub opiekuna prawnego na e-dziennik.

Organizator:

nauczyciel Wioletta Górska