Konkurs „Z kamerą wśród Piastów”

Konkurs filmowy „Z kamerą wśród Piastów” ma na celu popularyzację i promocję kujawsko-pomorskiego odcinka Szlaku Piastowskiego wśród mieszkańców regionu, a także aktywizację dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

W konkursie brać udział mogą grupy liczące maksymalnie 5 osób (plus opiekun).  Ilość osób występujących w filmie jest nieograniczona, lecz nie są oni traktowani jako uczestnicy konkursu! Zgłoszeń grup mogą dokonywać szkoły, jednostki organizacyjne samorządów terytorialnych (np. ośrodki kultury), stowarzyszenia oraz inne organizacje społeczne i pozarządowe.

Zadaniem uczestników jest przygotowanie krótkiego (od 60 do 90 sekund) filmu promocyjnego, który może dotyczyć między innymi całości, fragmentu Szlaku lub poszczególnych miejsc znajdujących się na kujawsko-pomorskim odcinku Szlaku Piastowskiego, historii, tradycji z nim związanych, czy też współczesnego jego funkcjonowania.

Nadesłane prace oceniane będą w dwóch kategoriach:

  • dla uczniów szkół podstawowych (od IV klasy) i gimnazjów,
  • dla uczniów liceów ogólnokształcących, liceów 3-letnich, szkół branżowych I stopnia i techników.

regulamin konkursu