Konsultacje dla uczniów

Szanowni Państwo,

     w związku z uruchomieniem konsultacji dla uczniów klas VIII od 25 maja oraz dla uczniów klas IV-VII od 1 czerwca zwracam się z prośbą o pisemną deklarację w sprawie uczestnictwa uczniów w konsultacjach. Dla klas VIII terminy konsultacji z przedmiotów egzaminacyjnych (j. polski, matematyka, j. angielski) jest już ustalony.

W deklaracjach prosimy o zawarcie następujących informacji:

  1. Imię i nazwisko ucznia,
  2. Klasa, do której uczęszcza
  3. Przedmiot lub przedmioty, z których potrzebne są konsultacje
  4. Dla uczniów uprawnionych do dowożenia – należy podać miejsce wsiadania do autobusu (dla uczniów nieuprawnionych istnieje możliwość zamówienia biletu w sekretariacie szkoły lub zakupu biletu jednorazowego u kierowcy)

     Szczegółowy harmonogram konsultacji oraz plan kursów autobusu zostanie ustalony po zebraniu informacji o liczbie chętnych uczniów.

     Na deklarację oczekujemy do piątku, 29 maja do godziny 10.00. Prosimy o przesłanie stosownej informacji na adres mailowy szkoły: [email protected]   lub przez dziennik elektroniczny.

Z poważaniem

Cezary Bosacki  – dyrektor szkoły.