NOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM

Podczas walki z koronawirusem najważniejsze jest nasze odpowiedzialne zachowanie i przestrzeganie obowiązujących obostrzeń. Po zmianach, część powiatów z najwyższą liczbą zachorowań trafiła do strefy czerwonej. Od 10 października cały kraj zostanie objęty strefą żółtą.  Obecnie w naszym województwie dwa powiaty włączono do strefy czerwonej, tj: powiat aleksandrowski oraz miasto Grudziądz.

Obowiązek zakrywania nosa i ust w całym kraju

Pamiętaj o zasłanianiu nosa i ust w przestrzeni publicznej – w sklepie, autobusie, ale także na ulicy. Będzie to obowiązkowe w całym kraju! 

Co ważne, zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność.

W tej sprawie proszę o kontakt z wychowawcami klas.

To co było w piątek zaleceniem dyrektora szkoły, od poniedziałku jest zgodnie z informacjami rządu OBOWIĄZKIEM!

Mamy konieczność zakrywania ust i nosa podczas przebywania w przestrzeniach wspólnych, czyli na korytarzach, w toaletach i w czasie pobytu w bibliotece, szatni i sekretariacie. Obowiązuje również zakrywanie ust i nosa w czasie bliskiego kontaktu z nauczycielem podczas zajęć indywidualnych i rozmów

Zero tolerancji dla nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa

Stosujemy zasadę – zero tolerancji dla nieprzestrzegających zasad bezpieczeństwa. Nasze zdrowie zależy od wzajemnej odpowiedzialności. Pamiętaj o tym! Dlatego też:

  • stosuj się do obecnie obowiązujących ograniczeń,
  • zakrywaj usta i nos,
  • często myj i dezynfekuj ręce,
  • zachowuj bezpieczną odległość od innych osób,
  • unikaj dotykania oczu, nosa i ust,
  • zainstaluj na swoim telefonie aplikację STOP COVID – ProteGO Safe.