Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

Nasza szkoła  29 września przystąpiła do akcji promującej czytanie. Na pierwszych lekcjach nauczyciele przez kilkanaście minut czytali uczniom książki wybrane przez siebie lub zaproponowane przez czytelników biblioteki. Dziewczęta z gimnazjum czytały też przedszkolakom. Po niektóre książki później w bibliotece utworzyła się kolejka. Pamiętajmy, że czytanie rozwija wyobraźnię i wzbogaca słownictwo, a głośne czytanie dodatkowo buduje więź między czytającym a słuchaczem. Zachęcamy do takiej formy spędzania czasu i odwiedzania biblioteki szkolnej!

Zapisz