Ogólnopolski konkurs „Do Hymnu”

Spotkał nas wyróżnienie ponieważ spośród wielu tysięcy szkół w całej Polsce wybrano około 300 do realizacji projektu pt. „Do Hymnu” wśród nich naszą. Projekt realizowany był przez Narodowe Centrum Kultury. Konkurs polegał na odśpiewaniu przez uczniów całej szkoły hymnu państwowego i dwóch wybranych utworów hymnicznych. My, oprócz Mazurka Dąbrowskiego, zaśpiewaliśmy „Rotę” i „Gaude Mater Polonia”.  Zebraliśmy się na holu dnia 11 października 2018r. i po wprowadzeniu sztandaru oraz w obecności komisji: Pani prof. dr hab. Aleksandry Gruczy – Rogalskiej i Pana prof. zw. dr hab. Romana Gruczy odśpiewaliśmy hymny.

Udział w tym wydarzeniu wpisał się w obchody 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach Wieloletniego Programu Rządowego NIEPODLEGŁA i był dla naszych uczniów ogromnym przeżyciem. Każdy otrzymał pamiątkowy dyplom.

Zdjęcia w galerii