Olimpiada nadziei #serceJulki.

Wolontariusze Zespołu Szkół im. L. Wyczółkowskiego wchodzą w to ! Mamy pomysły i liczymy, że uda nam się do Olimpiady nadziei #serceJulki. włączyć całą społeczność szkolną i środowisko lokalne 😃 Poszukujemy sponsorów na zakup pierwszorzędnych fantów do licytacji i loterii. Data i inne szczegóły akcji podamy 9 stycznia 2020r.

Akcja będzie wsparciem Julki, która ma 5 m-cy i 5 cm-go guza w lewej komorze serca!

 Guz zajmuje ponad 80 procent lewej komory serca dziewczynki. Polscy lekarze rozkładają ręce. Jedyną szansę dla Julki stanowi operacja w szpitalu w Bostonie w USA . Koszt operacji, transportu medycznego do USA oraz opieki medycznej po operacji to w sumie 2 mln złotych. Kwota ta jest nieosiągalna dla nas rodziców Julki, dlatego tak ważna jest pomoc innych ludzi. O pomoc do nas zwróciła się babcia Julki, która mieszka w Tryszczynie.

Każdą osobę| każdego rodzica który chciałby nas wesprzeć w tym działaniu zapraszam do bezpośredniego kontaktu.

Wioletta Górska opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu