Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Nasza szkoła w roku 2017 bierze udział w realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Celem tego programu jest podniesienie poziomu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Rola czytania w rozwoju dziecka i młodego człowieka

Warto przypomnieć, że czytanie książek ma nieoceniony wpływ na rozwój dziecka i młodego człowieka. Najlepiej przygodę z czytaniem rozpocząć jak najwcześniej. Zarówno samodzielne czytanie  jak i słuchanie głośnego czytania ma wiele zalet. Oto niektóre z nich:

Czytanie rozwija wyobraźnię. Kiedy otworzymy książkę, już od pierwszych słów przenosimy się w świat, który sami sobie wyobrażamy. Co prawda prowadzi nas autor, ale to my kreujemy książkową rzeczywistość. Dzięki temu możemy utożsamiać się z różnymi bohaterami, przeżywać ich problemy, radości, przygody. A potem zupełnie podświadomie korzystać z ich doświadczeń.

Czytanie poszerza wiedzę. Każda książka, wiersz, opowiadanie przybliżają nam jakiś wycinek świata. Czasem jest to nowe miejsce, czasem nowe zajęcie, nieznana nam przyroda, wydarzenie historyczne itp. Z każdą przeczytaną książką wiemy więcej o świecie i ludziach, czasem również o sobie.

Czytanie wzbogaca słownictwo. To szczególnie ważne w czasach, kiedy dąży się do skracania wypowiedzi, niedbalstwa językowego i zubażania języka polskiego. Czytanie sprawia,   że jesteśmy bardziej elokwentni, budujemy ciekawsze, rozwinięte zdania, znamy inne przymiotniki niż dobry i fajny;)

Czytanie jest przyjemnością.  Czytanie książek to wspaniały sposób na spędzanie wolnego czasu, oderwanie się od rzeczywistości, od problemów,  to przeniesienie się myślami  do innego świata, czasem zupełnie baśniowego i nierealnego.

Czytanie umacnia poczucie własnej wartości. Znajomość klasyki polskiej i światowej umożliwia udział w dyskusji na temat literatury, pozwala  wyrażać własne sądy na temat książek,  bohaterów i ich losów. Czytanie wybranych gatunków literackich, serii, konkretnych autorów  czy bestsellerów sprawia, że jesteśmy dumni, że mamy o czym rozmawiać    z innymi, wiemy o czym mowa, przez co czujemy się lepiej i pewniej, a czasem nawet stajemy się  ekspertami.

Czytanie rozwija umiejętność poprawnego pisania. Czytanie od najmłodszych lat wpływa   na umiejętność poprawnego pisania, pisania bez błędów ortograficznych, interpunkcyjnych    i składniowych. Czytając zapamiętujemy podświadomie wyrazy, które się nieustannie   w książkach potarzają. Podobny mechanizm dotyczy umiejętności stawiania przecinków   i poprawnej budowy zdań.