Kalendarz szkolny

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

l.p.   Uwagi
1 2 listopada 2018r.
2 10 kwietnia 2019r. Egzamin gimnazjalny – cz. humanistyczna
3 11 kwietnia 2019r. Egzamin gimnazjalny – cz. mat.-przyr.
4 12 kwietnia 2019r. Egzamin gimnazjalny – język obcy nowożytny
5 15 kwietnia 2019r. Egzamin ósmoklasisty (język polski)
6 16 kwietnia 2019r. Egzamin ósmoklasisty (matematyka)
7 17 kwietnia 2019r. Egzamin ósmoklasisty (język obcy nowożytny)
8 2 maja 2019r.

Zapisz