Kalendarz szkolny

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

12 listopada 2021

7 stycznia 2022

2 maja 2022

24-26 maja 2022 – egzamin ósmoklasisty

17 czerwca 2022