PODRĘCZNIKI

Wykaz podręczników  i materiałów ćwiczeniowych

w roku szkolnym 2021/2022

Szkoła Podstawowa im. L. Wyczółkowskiego we Wtelnie

(Szkoła nie zapewnia podręczników do religii)

klasa I

l. p. autor tytuł wydawnictwo
1. E. Hryszkiewicz Elementarz odkrywców klasa 1.  cz. 1., 2., 3., 4.+ zestaw zeszytów ćwiczeń: Elementarz odkrywców cz.1, 2., 3. ,4; Informatyka, Muzyka, Dzień odkrywców, zeszyt do kaligrafii i zeszyt do kaligrafii matematycznej Nowa Era
3. K. Bielenica Elementarz odkrywców. Matematyka klasa 1. cz. 1.i 2. + zeszyty ćwiczeń Nowa Era
4.  C. Read J. angielski Tiger Friends 1+ zeszyt ćwiczeń Macmillan
5. Ks.K. Mielnicki  i in. Religa „Poznaję Boży świat” Jedność

 

klasa II

l. p. autor tytuł wydawnictwo
1. E. Hryszkiewicz Elementarz odkrywców klasa 2.  cz. 1., 2., 3., 4.+ zestaw zeszytów ćwiczeń: Elementarz odkrywców cz.1, 2., 3. ,4; Informatyka, Muzyka, Dzień odkrywców, Nowa Era
3. K. Bielenica Elementarz odkrywców. Matematyka klasa 2. cz. 1.i 2. + zeszyty ćwiczeń Nowa Era
4.  C. Read J. angielski Tiger Friends 2 + zeszyt ćwiczeń Macmillan
5. Ks.dr K. Mielnicki
Religia „ Odkrywam królestwo Boże”  Jedność

 

klasa III

l. p. autor tytuł wydawnictwo
1. E. Hryszkiewicz Elementarz odkrywców klasa 13  cz. 1., 2., 3., 4.+ zestaw zeszytów ćwiczeń: Elementarz odkrywców cz.1, 2., 3. ,4; Informatyka, Muzyka, Dzień odkrywców, Nowa Era
3. K. Bielenica Elementarz odkrywców. Matematyka klasa 3. cz. 1.i 2. + zeszyty ćwiczeń Nowa Era
4.  C. Read J. angielski  Tiger 3+ zeszyt ćwiczeń Macmillan
5. Ks. J. Szpet  i in. Religia „Przyjmujemy Pana Jezusa” Św. Wojciech

klasa IV

l. p. autor tytuł wydawnictwo
1. A.Klimowicz i in. Język polski. Nowe Słowa na Start! 4

+ zeszyt ćwiczeń

Nowa Era
2. M. Gromek. i in. Lekcja muzyki 4 Nowa Era
3. J. Lukas  i in. Do dzieła! Plastyka 4 Nowa Era
4. L. Łabecki i in.  Jak to działa?  Technika 4 Nowa Era
5. M. Marko-Worłowska  i in. Tajemnice przyrody 4 Nowa Era
6. W. Kalwat i in. Historia 4+ zeszyt ćwiczeń WSiP
7. B. Dubiecka – Kruk Matematyka 4 + zeszyt ćwiczeń WSiP
8. N. Beare J. angielski. Brainy 4 + zeszyt ćwiczeń Macmillan
9. Ks. J. Szpet i in. Religia „Jestem Chrześcijaninem” Św. Wojciech

Klasa V

l. p. autor tytuł wydawnictwo
1. A.Klimowicz i in. Język polski. Nowe Słowa na Start! 5

+ zeszyt ćwiczeń

Nowa Era
2. M. Gromek. i in. Lekcja muzyki 5 Nowa Era
3. J. Lukas  i in. Do dzieła! Plastyka 5 Nowa Era
4. L. Łabecki i in. Jak to działa?  Technika 5 Nowa Era
5. E. Jastrzębska i in. Biologia 5 WSiP
6. W. Kalwat i in. Historia 5 + zeszyt ćwiczeń WSiP
7. B. Dubiecka – Kruk Matematyka 5 WSiP
8. A.Lechowicz i in. Geografia  5 +zeszyt ćwiczeń WSiP
9. W. Jochemczyk i in. Informatyka 5 WSiP
10 N. Beare J. angielski. Brainy 5 + zeszyt ćwiczeń Macmillan
11. Ks. K. Mielnicki i in. Religia „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy” Jedność

 

Klasa VI

l. p. autor tytuł wydawnictwo
1. A.Klimowicz i in. Język polski. Nowe Słowa na Start! 6

+ zeszyt ćwiczeń

Nowa Era
2. M. Gromek. i in. Lekcja muzyki 6 Nowa Era
3. J. Lukas  i in. Do dzieła! Plastyka 6 Nowa Era
4. L. Łabecki i in. Jak to działa?  Technika 6 Nowa Era
5. E. Jastrzębska i in. Biologia 6 WSiP
6. I. Kąkolewski i in. Historia 6 + zeszyt ćwiczeń WSiP
7. B. Dubiecka – Kruki in. Matematyka 6 WSiP
8. A.Lechowicz i in. Geografia  6 +zeszyt ćwiczeń WSiP
9. W. Jochemczyk i in. Informatyka 6 WSiP
10. N. Beare J. angielski. Brainy 6 + zeszyt ćwiczeń Macmillan
11. Ks. dr K. Mielnicki
Religia „Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno” Jedność

Klasa VII

l. p. autor tytuł wydawnictwo
1. J. Kościerzyńska i in. Język polski. Nowe Słowa na Start! 7

+ zeszyt ćwiczeń

Nowa Era
2. M. Gromek. i in. Lekcja muzyki 7 Nowa Era
3. M. Ipczyńska  i in. Do dzieła! Plastyka 7 Nowa Era
4. E. Kościelniak – Walewska Deutschtour FIT 7+ zeszyt ćwiczeń Nowa Era
5. E. Jastrzębska i in. Biologia 7 WSiP
6. I. Kąkolewski i in. Historia 7 WSiP
7. A. Makowski Matematyka 7 WSiP
8.  H. Gulińska  i in. Ciekawa chemia 7+ zeszyt ćwiczeń WSiP
9. B. Saganowska i in. Świat fizyki 7 WSiP
10. A.Lechowicz i in. Geografia  7 WSiP
11. C. Mc Beth J. angielski. Brainy 7 + zeszyt ćwiczeń Macmillan
12. Ks. J. Szpet i in. Religia „Spotkanie ze Słowem” Św. Wojciech

Klasa VIII

l. p. autor tytuł wydawnictwo
1. J. Kościerzyńska i in. Język polski. Nowe Słowa na Start! 8

+ zeszyt ćwiczeń

Nowa Era
2. E. Kościelniak – Walewska Deutschtour FIT 8 +zeszyt ćwiczeń Nowa Era
3. E. Jastrzębska i in. Biologia 8 WSiP
4. W. Kalwat  i in. Historia 8 + zeszyt ćwiczeń WSiP
5. A. Makowski Matematyka 8 WSiP
6.  H. Gulińska  i in. Ciekawa chemia 8 WSiP
7. B. Saganowska i in. Świat fizyki 8 WSiP
8. A.Lechowicz i in. Geografia  8 WSiP
9. P. Krzesicki i in. Wiedza o społeczeństwie 8 WSiP
10. B. Breitkopf i in. Edukacja dla bezpieczeństwa 8 WSiP
11. W. Jochemczyk Informatyka 8 WSiP
12. C. Howarth P. J. angielski All Clear 8 Macmillan
13. Ks. J. Szpet i in. Religia „Aby nie ustać w drodze” Św. Wojciech