Pasowanie na Czytelnika

W przeddzień Dnia Edukacji Narodowej klasy IIa i IIb szkoły podstawowej oficjalnie wstąpiły w szeregi czytelników biblioteki szkolnej. Wykonaliśmy piękne sówki – symbole mądrości i bibliotek. Dzieci poznały zasady korzystania biblioteki i oraz złożyły uroczyste przyrzeczenie. Pasowanie na Czytelnika ze względu na pandemię odwlekło się w czasie, ale za to uczniowie świetnie poradzili sobie z pytaniami dotyczącymi baśni i zasad szanowania książek.

My, uczniowie drugiej klasy

Tobie, książko przyrzekamy,

Że szanować cię będziemy,

Krzywdy zrobić ci nie damy”