Pierwszoklasiści Czytelnikami

Niespełna trzy tygodnie minęły od dnia, w którym uczniowie klasy I szkoły podstawowej zostali czytelnikami naszej biblioteki. W środę 3.03.2021r. na spotkaniu z bibliotekarką dowiedzieli się, jakie książki znajdują się w zbiorach bibliotecznych, jak z nich korzystać i jak można je wypożyczyć w warunkach pandemii. Pierwszoklasiści wykazali się nie tylko znakomitą znajomością baśni, ale także zdolnościami manualnymi. Samodzielnie każdy wykonał swoją figurkę sowy – symbolu biblioteki- która będzie mu przypominać o odwiedzaniu biblioteki. Po udanym przejściu wszystkich prób dzieci powtarzały słowa przyrzeczenia i zostały pasowane na Czytelnika. Otrzymały pamiątkowe zakładki i dyplomy. Na koniec zabrał głos pan dyrektor Cezary Bosacki, a jego słowa o ćwiczeniu czytania pierwszaki wzięły sobie do serca, bo wypożyczają dużo książek. W każdy piątek (dzień wyznaczony dla klasy I ) wszyscy kolejno odwiedzali bibliotekę.

Pasowanie na Czytelnika jak i wypożyczanie książek odbywało się w reżimie sanitarnym. W sprawnych wizytach w bibliotece pomagała wychowawczyni klasy I – pani Barbara Czarkowska- Mucha. Wyrażamy nadzieję, że niedługo znowu spotkamy się z najmłodszymi czytelnikami. W obecnej sytuacji zapraszamy do znanej już wielu uczniom bezkontaktowej formy wypożyczania. Więcej informacji w zakładce: Biblioteka/godziny otwarcia.