Prace uczniów z języka niemieckiego

Uczniowie na lekcjach języka niemieckiego korzystają z najnowszych aplikacji do nauki, takich jak quizlet.com, kahoot.it, google drive, scratch- sami tworzą gry i quizy dla siebie i innych uczniów. Oto kilka najlepszych prac:

Grzegorz Szubiński przygotował test z języka niemieckiego w formie gry

zagraj
Karolina Szala i Marta Właśniak przygotowały powtórkę z języka niemieckiego zobacz


Julia Balcerzak przygotowała quiz zobacz
Natalia Goździk przygotowała powtórkę dla klasy 7 zobacz

Sebastian Klajbor i Adam Płocheć przygotowali prezentację zobacz