Projekt eTwinnig- Koronowo-Unsere Gemeinde

Projekt eTwinning jest skierowany do uczniów i nauczycieli szkół z gminy Koronowo. W projekcie biorą udział uczniowie klasy siódmej naszej szkoły.

W trakcie trwania projektu uczniowie poznają się, tworzą logo projektu, znajdują rzeczy, które ich łączą, tworzą mini przewodniki po swojej okolicy, tworzą interaktywne słowniki do nauki języka polskiego i niemieckiego.

Wszystko po to, aby zwiększyć motywację i zainteresowanie nauką języków obcych, poznać siebie nawzajem, przedstawić swój region, a także nauczyć się obsługi takich aplikacji i programów jak: Canva, google forms, quizizz, kahoot, padlet.

Cele:

  • zwiększenie motywacji do nauki języka niemieckiego
  • zainteresowanie uczniów swoim regionem
  • rozwijanie umiejętności współpracy
  • wykorzystanie narzędzi TIK