Protest

SZANOWNI PAŃSTWO,

w odniesieniu do informacji przekazanych przez Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego w Koronowie uprzejmie informuję, iż od 8 kwietnia br. do odwołania możliwe jest podjęcie akcji strajkowej przez nauczycieli i pracowników niepedagogicznych naszej szkoły.

Z uwagi na wysoki odsetek  pracowników, którzy zadeklarowali przystąpienie do akcji strajkowej, jest wysoce prawdopodobne, że strajk się odbędzie.

W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko do lat 8, rodzicom przysługuje prawo ubiegania się o zasiłek opiekuńczy.

W trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczniów, apeluję, w miarę Państwa możliwości, o zapewnienie w tych dniach opieki we własnym zakresie.

Wszystkie aktualne informacje będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły www.szkolawtelno.edu.pl oraz poprzez e-dziennik.

Z poważaniem

Cezary Bosacki – dyrektor szkoły