Przedszkole

PRZEDSZKOLE  SAMORZĄDOWE

WE  WTELNIE

CZYNNE 6.30-16.30


NASZE GRUPY

   Grupa, do której uczęszczają 4-latki.
Obecnie liczy 22 dzieci.
Wychowawcą jest mgr Sylwia Właśniak.

       Grupa, do której uczęszczają 3, 4-latki.
Obecnie liczy 23 dzieci.
Wychowawcą jest
mgr Magdaleny Stachowicz-Sura.

Grupa, do której uczęszczają 5, 6-latki.
Obecnie liczy 19 dzieci.
Wychowawcą jest mgr Lidia Mindak.

        Grupa, do której uczęszczają 6-latki.
Obecnie liczy 24 dzieci.
Wychowawcą jest mgr Izabela Łukasik.

     Grupa, do której uczęszczają 3-latki.
Obecnie liczy 23 dzieci.
Wychowawcą jest mgr Anna Podwysocka.

Grupa, do której uczęszczają     5-latki.
Obecnie liczy 23 dzieci.
Wychowawcą jest mgr Wioleta Kempinska.