GODZINA
RODZAJ ZAJĘCIA/AKTYWNOŚCI
plan dnia przedszkolaka
6.30 – 8.00
schodzenie się dzieci,
zabawy służące realizacji pomysłów dzieci w tym: zabawy przy stolikach, zabawy w wybranych kącikach zainteresowań, zabawy konstrukcyjne na dywanie, rozmowy podczas obserwacji

8.00 – 8.20
zabawy integracyjne w tym:
zabawy ze śpiewem, zabawy kołowe, zabawy paluszkowe oraz wszelkie zabawy  rozwijające aktywność ruchową (ćwiczenia gimnastyczne,
zabawy ruchowe)

8.20 – 8.30
czynności higieniczne w łazience,
przygotowanie się do I śniadania

8.30 – 9.00
I śniadanie

9.00 – 10.00
realizacja zadań edukacyjnych obejmująca aktywność językową, społeczną, matematyczną, przyrodniczą,  muzyczną, plastyczną, techniczną, teatralną

10.00 – 10.30
zabawy  dowolne w wybranych kącikach zainteresowań oraz zabawy swobodne przy stolikach;
praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

10.30 – 11.00
czynności  higieniczne w łazience –
przygotowanie się do II śniadania,
II śniadanie

11.00 – 11.45
czynności samoobsługowe w szatni, przygotowanie do wyjścia na świeże powietrze: pobyt w ogrodzie przedszkolnym, zabawy na placu zabaw, spacery
w najbliższej okolicy

11.45 – 12.00
powrót z dworu, czynności samoobsługowe w szatni
i zabiegi higieniczne w łazience

12.00 – 12.30
obiad

12.30 – 13.00
odpoczynek poobiedni, relaksacja przy muzyce, bajkoterapia, masażyki

13.00 – 14.00
zabawy: dydaktyczne, tematyczne, badawcze, konstrukcyjne, ruchowe, swobodne w wybranych kącikach zainteresowań lub dowolne przy stolikach

14.00 – 14.30
przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek

14.30 – 16.30
zabawy dowolne w sali: zabawy zespołowe 
i indywidualne pod kierunkiem nauczyciela: zabawy stymulujące rozwój procesów zmysłowych, słuchowych, wzrokowych, koordynacji wzrokowo-ruchowej itp.;
praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
zabawy dowolne w wybranych kącikach zainteresowań oraz zabawy swobodne przy stolikach