Ramowy rozkład dnia

 

GODZINY

 

RODZAJ  ZAJĘCIA/AKTYWNOŚCI

6.30 – 8.00

schodzenie się dzieci, zabawy służące realizacji pomysłów dzieci w tym: zabawy przy stolikach, zabawy w wybranych kącikach zainteresowań, zabawy konstrukcyjne na dywanie, rozmowy podczas obserwacji

8.00 – 8.15

zabawy integracyjne w tym: zabawy ze śpiewem, zabawy kołowe, zabawy paluszkowe oraz wszelkie zabawy  rozwijające aktywność ruchową (ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe)


8.15 – 8.30

czynności higieniczno – sanitarne w łazience, przygotowanie się do I śniadania

 

8.30 – 9.00

I śniadanie

9.00 – 10.00

realizacja zadań edukacyjnych obejmująca aktywność językową, społeczną, matematyczną, przyrodniczą,  muzyczną, plastyczną, techniczną, teatralną

10.00 – 10.30

zabawy  dowolne w wybranych kącikach zainteresowań oraz zabawy swobodne przy stolikach; praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

10.30 – 11.00

czynności  higieniczno – sanitarne w łazience – przygotowanie się do II śniadania, II śniadanie

11.00 – 11.45

czynności samoobsługowe w szatni, przygotowanie do wyjścia na świeże powietrze: pobyt w ogrodzie przedszkolnym, zabawy na placu zabaw, spacery w najbliższej okolicy

11.45 – 12.00

powrót z dworu, czynności samoobsługowe w szatni i zabiegi higieniczno – sanitarne w łazience

 

12.00 – 12.30

obiad

12.30 – 13.00

odpoczynek poobiedni, relaksacje przy muzyce, bajkoterapia, masażyki

13.00 – 14.00

zabawy: dydaktyczne, tematyczne, badawcze, konstrukcyjne, ruchowe, swobodne w wybranych kącikach zainteresowań lub dowolne przy stolikach

14.00 – 14.20

przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek

14.20 – 16.30

zabawy dowolne w sali: zabawy zespołowe  i indywidualne pod kierunkiem nauczyciela: zabawy stymulujące rozwój procesów zmysłowych, słuchowych, wzrokowych, koordynacji wzrokowo-ruchowej itp.; praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych; zabawy dowolne w wybranych kącikach zainteresowań oraz zabawy swobodne przy stolikach