Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

6.30-8.00 –Schodzenie się dzieci. Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym, podejmowanie zabawy w kącikach zainteresowań (gry i zabawy dydaktyczne, zabawy: konstrukcyjne, manipulacyjne, ruchowe, plastyczne); praca indywidualna z dzieckiem pod kierunkiem nauczyciela, zabawy ze śpiewem, przy muzyce, integracyjne, paluszkowe , obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe.

8.00-8.20- Aktywność ruchowa:  zabawy ruchowe, zestawy ćwiczeń porannych, zabawy ze śpiewem, pląsy.

8.20-8.30- Czynności higieniczne i przygotowanie do śniadania.

8.30-8.50- Śniadanie

8.50-9.00-Czynności higieniczne i przygotowanie do zajęć.

9.00-10.00- Zajęcia dydaktyczne będące realizacją wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego w tym poruszające aktywność: językową, społeczną, matematyczną, przyrodniczą, muzyczną, ruchową, plastyczną, techniczną, teatralną.

10.00-11.00- Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym, zabawy swobodne w sali – indywidualne lub w zespołach, zabawy rozwijające własną kreatywność, tematyczne, manipulacyjne, ruchowe; indywidualna praca z dzieckiem pod kierunkiem nauczyciela.

11.00-11.10- Przygotowanie do wyjścia na świeże powietrze, czynności samoobsługowe w szatni.

11.10-11.50- Pobyt na świeżym powietrzu w tym: gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe, spacery, zabawy dowolne na ogrodzie przedszkolnym lub placu zabaw.

11.50-12.00-Powrót. Czynności samoobsługowe w szatni. Czynności higieniczne w łazience.

12.00-12.30- Obiad

12.30-13.00- Odpoczynek poobiedni: słuchanie muzyki relaksacyjnej, opowiadań relaksacyjnych, kołysanek, literatury dziecięcej; ćwiczenia oddechowe, gimnastyka relaksacyjna, masażyki, zabawy teatralne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek.

13.00-13.45- Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy:  tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, zabawy ze śpiewem, kołowe, paluszkowe, ruchowe, działalność  plastyczna, zabawy dowolne w sali; działania według rytmu tygodnia.

13.45-14.00- W łazience czynności higieniczne oraz przygotowanie do podwieczorku.

14.00-14.20- Podwieczorek.

14.40-16.30- Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Praca indywidualna i zespołowa w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. Prace porządkowe w sali, w zależności od pory roku- zabawy dowolne w ogrodzie. Rozchodzenie się dzieci.