Zajęcia w przedszkolu

Rytmika dla dzieci 2,5 - 3,5 oraz 3,5 - 5 lat

         Pod pojęciem rytmika należy rozumieć metodę wychowania muzycznego dzieci, która została stworzona przez E. Jaquesa-Dalcroze`a. Łączy ona w sobie taniec, śpiew, muzykę, grę na instrumentach, improwizację instrumentalną i ruchową. Dzieci odtwarzają przebieg muzyczny utworu za pomocą ruchów ciała. Ma to na celu wychowanie ogólne, rozwijające dziecko pod względem muzycznym, ale jednocześnie spełniające jego potrzebę ruchu i aktywności. Dziecko biorące regularnie udział w zajęciach rytmiki będzie wrażliwe na muzykę i ogólnie na sztukę, bardziej samodzielne, inteligentne, aktywne ruchowo oraz sprawne fizycznie.

          Zajęcia rytmiczne pozwalają wykształcić u dzieci koordynację ruchową, poprzez ćwiczenia fizyczne w połączeniu z bodźcami dźwiękowymi. Nauczyciel rytmiki uczy dzieci poznawania cech dźwięków – wysokości, czasu trwania. Przekazuje umiejętności odtwarzania rytmu, tempa i metrum. Z czasem dzieci potrafią nazwać dźwięki niskie i wysokie, ciche i głośne, wolne i szybkie.

         Zajęcia mają wpływ na zdolności muzyczne dzieci i na ich sprawność fizyczną oraz umysłową. Poprawiają pamięć wzrokową i słuchową, koordynację ruchową dzieci oraz przygotowują przedszkolaków do przyszłych występów publicznych. Dzieci uczą się piosenek, prostych układów tanecznych i wzbogacają swoją wiedzę o otaczającym ich świecie.

         Rytmika w przedszkolu sprawia, że dzieci zyskują umiejętność pracy w grupie, grają na prostych instrumentach muzycznych i mają kontakt z muzyką na żywo.

 
W naszym przedszkolu zajęcia prowadzone są przez mgr Annę Kąkol.  Na rytmikę  uczęszczają:
 • 3 – latki (Krasnale) 2×15 min.
 • 3, 4 – latki (Wiewióreczki) 2×15 min. 
 • 4-latki (Żabki) 2×15 min. 
 • 4, 5 – latki (Sówki) 2×30 min. 
 • 5 – latki (Pszczółki) 2×30 min. 
 • 5, 6-latki (Niedźwiadki) 2×30 min.
 • 6 – latki (Biedronki) 2x30min. 
       
 
 
 

         Dzieci poznają język angielski, podobnie jak język polski, dzięki specjalnie zaaranżowanym sytuacjom językowym. Poprzez uczestniczenie w zabawach muzycznych, ruchowych, plastycznych, teatralnych, dzieci przyswajają proste polecenia, reagując na nie. Wykorzystując rymowanki, proste wierszyki i piosenki, wzbogacają słownik i utrwalają poznane już słowa.

Zajęcia prowadzone są przez mgr Marzenę Łodygowską w grupie dzieci:

 • 3 – latki (Krasnale) 2×15 min.
 • 3, 4 – latki (Wiewióreczki) 2×15 min. 
 • 4-latki (Żabki) 2×15 min. 
 • 4, 5 – latki (Sówki) 2×30 min. 
 • 5 – latki (Pszczółki) 2×30 min. 
 • 5, 6-latki (Niedźwiadki) 2×30 min.
 • 6 – latki (Biedronki) 2x30min.

         Dzieci uczą się w oparciu o Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu M. Appel, J. Zarańska, E. Piotrowska, wyd. Macmillan. Na stronie www.macmillan.pl/strefa-ucznia, znajdziecie Państwo do pobrania bazę bezpłatnych materiałów uzupełniających do podręczników wydawnictwa Macmillan. Materiały te stanowią wsparcie dla rodziców i opiekunów, którzy pragną pomóc dziecku w nauce języka angielskiego w domu.

 

Religia

         Celem zajęć jest zapoznanie dzieci z podstawowymi elementami religii katolickiej i przybliżenie im Osoby Pana Boga jako stwórcy świata i życia tak, aby stał się On dla nich Przyjacielem.

         W naszym Przedszkolu realizowany jest program nauczania  religii rzymskokatolickiej pt.: Kochamy dobrego Boga.  Program ten uwzględnia rozwój psychofizyczny dzieci, stara się być w zgodzie z przeżywanymi przez nie emocjami i relacjami w rodzinie i w grupie rówieśniczej. Ukazuje dzieciom otaczający świat i pozwala otworzyć się na Boga i jego miłość. Zajęcia z religii odbywają się tylko dla dzieci, których Rodzice wyrażą wolę uczestnictwa dziecka w zajęciach.

         Na religii promowana jest również postawa przedszkolaka, jako człowieka prawego, życzliwego i otwartego na ludzi.

Zajęcia prowadzone są przez mgr Adama Pepłońskiego w grupie dzieci:

 • 3 – latki (Krasnale) 2×15 min.
 • 3, 4 – latki (Wiewióreczki) 2×15 min. 
 • 4-latki (Żabki) 2×15 min. 
 • 4, 5 – latki (Sówki) 2×30 min. 
 • 5 – latki (Pszczółki) 2×30 min. 
 • 5, 6-latki (Niedźwiadki) 2×30 min.
 • 6 – latki (Biedronki) 2x30min.

         Cele terapii logopedycznej to przede wszystkim usuwanie zaburzeń
mowy, stymulowanie rozwoju mowy i wyrównywanie opóźnień tego rozwoju, a także podnoszenie sprawności językowej.
 
         Zajęcia logopedyczne w naszym przedszkolu prowadzi mgr Anna Król-Szczepińska. Zajęcia odbywają się codziennie według ustalonego planu zajęć.
 
Kwalifikacja do zajęć terapii logopedycznej:
 • orzeczenia i opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
 • przesiewowe logopedyczne badania dzieci na początku roku szkolnego
 • wnioski nauczycieli lub rodziców