Zajęcia dodatkowe w przedszkolu

 

         Głównym celem ćwiczeń logorytmicznych jest zwrócenie uwagi dzieci na zjawiska wspólne dla muzyki i mowy a więc na rytm, tempo, wysokość dźwięku, melodię, głośność i barwę dźwięku, akcent, frazowanie oraz artykulację. Dzięki temu rozwijane są umiejętności sprawnego wykonywania ruchu, a co za tym idzie, wyrabianie szybkiej orientacji w czasie i przestrzeni, koncentracji uwagi, stymulowanie do sprawniejszego myślenia, a także kształcenie takich cech charakteru, jak zdyscyplinowanie, porządek, aktywność poczucie odpowiedzialności, umiejętność współdziałania w grupie. W aktywizacji procesów mowy znaczącą rolę odgrywają ćwiczenia oddechowe, słuchowe, a także wspomagające mięśnie narządów mowy. Zabawy muzyczno-ruchowe kształcąc ruchy całego ciała (makroruchy), wpływają pośrednio na usprawnianie narządów mownych (mikroruchy), gdyż ułatwiają ich ćwiczenie. Ćwiczenia logorytmiczne są idealnym połączeniem ruchów ciała z ćwiczeniem wymowy wspieranym muzyką, są ważnym elementem kierującym aktywnością ruchową, estetyczną i społeczną dziecka.
W naszym przedszkolu zajęcia prowadzone są przez mgr Monikę Rzendkowską.  Na logorytmikę  uczęszczają:
  • 3-latki (Niedźwiadki) i 4-latki (Żabki), dwa razy w tygodniu po 15 min.
  • oraz 4-5-6-latki (Krasnale), 5-latki (Pszczółki) oraz 6-latki (Biedronki), dwa razy w tygodniu po 30 min.

 

         Cele terapii logopedycznej to przede wszystkim usuwanie zaburzeń mowy, stymulowanie rozwoju mowy i wyrównywanie opóźnień tego rozwoju, a także podnoszenie sprawności językowej.
Zajęcia logopedyczne w naszym przedszkolu prowadzi mgr Anna Król-Szczepińska. Zajęcia odbywają się codziennie w godzinach 12.30-14.30.
Kwalifikacja do zajęć terapii logopedycznej:
  • orzeczenia i opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
  • przesiewowe logopedyczne badania dzieci na początku roku szkolnego
  • wnioski nauczycieli lub rodziców

 

 

Dzieci poznają język angielski, podobnie jak język polski, dzięki specjalnie zaaranżowanym sytuacjom językowym. Poprzez uczestniczenie w zabawach muzycznych, ruchowych, plastycznych, teatralnych, dzieci przyswajają proste polecenia, reagując na nie. Wykorzystując rymowanki, proste wierszyki i piosenki, wzbogacają słownik i utrwalają poznane już słowa.

Zajęcia prowadzone są przez mgr Mirosławę Wesseł w grupie dzieci:

  • 3 – letnich (Niedźwiadki) 2×15 min. (wtorek – piątek)
  • 4 – letnich (Żabki) 2×15 min. (wtorek – piątek)
  • 4,5,6-letnich (Krasnale) 2×30 min. (wtorek – czwartek)
  • 5 – letnich (Pszczółki) 2×30 min. (poniedziałek – wtorek)
  • 6 – letnich 2×30 min. (poniedziałek – wtorek)