Zajęcia w przedszkolu

         Pod pojęciem rytmika należy rozumieć metodę wychowania muzycznego dzieci, która została stworzona przez E. Jaquesa-Dalcroze`a. Łączy ona w sobie taniec, śpiew, muzykę, grę na instrumentach, improwizację instrumentalną i ruchową. Dzieci odtwarzają przebieg muzyczny utworu za pomocą ruchów ciała. Ma to na celu wychowanie ogólne, rozwijające dziecko pod względem muzycznym, ale jednocześnie spełniające jego potrzebę ruchu i aktywności. Dziecko biorące regularnie udział w zajęciach rytmiki będzie wrażliwe na muzykę i ogólnie na sztukę, bardziej samodzielne, inteligentne, aktywne ruchowo oraz sprawne fizycznie.

          Zajęcia rytmiczne pozwalają wykształcić u dzieci koordynację ruchową, poprzez ćwiczenia fizyczne w połączeniu z bodźcami dźwiękowymi. Nauczyciel rytmiki uczy dzieci poznawania cech dźwięków – wysokości, czasu trwania. Przekazuje umiejętności odtwarzania rytmu, tempa i metrum. Z czasem dzieci potrafią nazwać dźwięki niskie i wysokie, ciche i głośne, wolne i szybkie.

         Zajęcia mają wpływ na zdolności muzyczne dzieci i na ich sprawność fizyczną oraz umysłową. Poprawiają pamięć wzrokową i słuchową, koordynację ruchową dzieci oraz przygotowują przedszkolaków do przyszłych występów publicznych. Dzieci uczą się piosenek, prostych układów tanecznych i wzbogacają swoją wiedzę o otaczającym ich świecie.

         Rytmika w przedszkolu sprawia, że dzieci zyskują umiejętność pracy w grupie, grają na prostych instrumentach muzycznych i mają kontakt z muzyką na żywo.

W naszym przedszkolu zajęcia prowadzone są przez mgr Annę Kąkol.  Na rytmikę  uczęszczają:
 • 3-latki (Pszczółki) 2×15 min. (wtorek, piątek)
 • 3, 4 – latki (Niedźwiadki) 2×15 min. (wtorek, piątek)
 • 4 – latki (Biedronki) 2×15 min. (środa, piątek)
 • 5 – latki (Motylki) 2x30min. (wtorek, piątek)
 • 5, 6-latki (Krasnale) 2×30 min. (środa, piątek)
 • 6 – latki (Żabki) 2×30 min. (środa, piątek)

         Cele terapii logopedycznej to przede wszystkim usuwanie zaburzeń mowy, stymulowanie rozwoju mowy i wyrównywanie opóźnień tego rozwoju, a także podnoszenie sprawności językowej.
Zajęcia logopedyczne w naszym przedszkolu prowadzi mgr Anna Król-Szczepińska. Zajęcia odbywają się codziennie w godzinach 12.30-14.30.
Kwalifikacja do zajęć terapii logopedycznej:
 • orzeczenia i opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
 • przesiewowe logopedyczne badania dzieci na początku roku szkolnego
 • wnioski nauczycieli lub rodziców

 

Dzieci poznają język angielski, podobnie jak język polski, dzięki specjalnie zaaranżowanym sytuacjom językowym. Poprzez uczestniczenie w zabawach muzycznych, ruchowych, plastycznych, teatralnych, dzieci przyswajają proste polecenia, reagując na nie. Wykorzystując rymowanki, proste wierszyki i piosenki, wzbogacają słownik i utrwalają poznane już słowa.

Zajęcia prowadzone są przez mgr Mirosławę Wesseł w grupie dzieci:

 • 3-latki (Pszczółki) 2×15 min. (poniedziałek, środa)
 • 3, 4 – latki (Niedźwiadki) 2×15 min. (wtorek, środa)
 • 4 – latki (Biedronki) 2×15 min. (poniedziałek, środa)
 • 5 – latki (Motylki) 2x30min. (poniedziałek, środa)
 • 5, 6-latki (Krasnale) 2×30 min. (wtorek, piątek)
 • 6 – latki (Żabki) 2×30 min. (poniedziałek, piątek)