Wiadomości przedszkolne

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

       20 luty

28 luty
godz. 15.00

Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

1 marca

godz. 13.00

29 marca

godz. 15.00

Złożenie w przedszkolu/szkole podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA

  1. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

7 maja

godz. 14.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

7 maja

godz. 14.00

15 maja

do godz. 15.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

17 maja

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

Procedura odwoławcza

od 17 maja

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

31 maja

godz. 13.00

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc.

31 maja

godz. 13.00

7 czerwca

godz. 16.00

Złożenie w przedszkolu/szkole podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA

  1. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

14 czerwca

godz. 14.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

14 czerwca

godz. 14.00

21 czerwca

godz. 13.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

21 czerwca

godz. 15.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

od 21 czerwca

Procedura odwoławcza.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020

do klas pierwszych w szkołach podstawowych,

dla których organem prowadzącym jest Gmina Koronowo

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

11.03-27.03.2019

15.04-29.04.2019 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły  podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.

02.04-04.04.2019

07.05-09.05.2019

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

05.04.2019

10.05.2019

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

08.04-11.04.2019

13.05.-17.05.2019

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

12.04.2019

20.05.2019

Przy składaniu wniosku do oddziału przedszkolnego i klasy I prosimy o dostarczenie do wglądu aktu urodzenia dziecka.

Zgłoszenie dziecka do przedszkola

Wniosek-o-przyjęcie-do-przedszkola-2019-2020

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej

Zgłoszenie do klasy pierwszej

Zarządzenie Burmistrza

Wykaz pakietów na rok szkolny 2018/19

Olek i Ada to nowy cykl dla przedszkolaków opracowany w oparciu o program edukacji przedszkolnej “Wokół przedszkola”.

Wszystkie poziomy cyklu łączą wspólne kręgi tematyczne i wspólni bohaterowie.

Pakiety bazują na opowiadaniach o tytułowych bohaterach cyklu – rodzeństwie – Olku i Adzie.

 

Pakiet 3-latki                         Pakiet 4-latki

 

              Pakiet 5-latki                             Pakiet 6-latki

Zawartość pakietu:

– Książka

– Karty pracy cz 1-5

– Wyprawka plastyczna

Olek i Ada. Książka

Publikacja zawiera ilustracje do opowiadań o przygodach Olka i Ady napisanych przez znanych autorów książek dla dzieci.

Na każdy blok tematyczny (tydzień) przewidziano jedno opowiadanie. Treść opowiadania jest zawsze zgodna z tematyką

tygodnia. Opowiadania dotyczą m.in. pór roku, świąt, praw i obowiązków dzieci, tolerancji, szacunku dla starszych.

Nowoczesne, kolorowe ilustracje zachęcają do słuchania opowiadań i wypowiadania się na ich temat kształtują,

także poczucie piękna u dzieci.

Olek i Ada. Karty pracy- 5 części

Ćwiczenia w nich zawarte:

– wspomagają wszechstronny rozwój dzieci, rozwijając ich umiejętności, kształtując pojęcia i uwrażliwiając zmysły

– rozwijają samodzielność, pobudzają naturalną ciekawość świata oraz przyczyniają się do zdobywania nowych doświadczeń

– wyzwalają postawę twórczą

– stwarzają warunki do oceniania zachowań własnych i cudzych oraz nazywania emocji

– wprowadzają dzieci w świat wartości

– rozwijają myślenie poprzez ćwiczenia umożliwiające analizowanie, syntetyzowanie, porównywanie i klasyfikowanie

Olek i Ada. Wyprawka plastyczna

Wyprawka to nie tylko prace plastyczne ale również różnego rodzaju pomoce jak:

historyjki obrazkowe, obrazki do analizy i syntezy słuchowej, litery, cyfry i znaki matematyczne, figury geometryczne, wyrazy,

zdania, karty logiczne, dobieranki literowe, rozsypanki wyrazowe, zegar pogody, zdjęcia reprodukcji obrazów, puzzle.

Wykaz pakietów na rok szkolny 2017/18

   

Autor: Żaba-Żabińska Wiesława

PAKIET DLA DZIECKA:

• Karty pracy, cz. 1-4 (pakiet niebieski i różowy)    lub 1-2  (żółty i zielony)

• Książka

• Wyprawka plastyczna

• Czytam, pisze, liczę  (pakiet niebieski)

pakiet niebieski -6 latki

pakiet różowy -5 latki

zielony -4 latki

żółty – 3 latki