Wiadomości przedszkolne

Pakiety podręczników na rok szkolny 2019/2020

 

“Olek i Ada” to cykl dla przedszkolaków opracowany w oparciu o program edukacji przedszkolnej “Wokół przedszkola”. Wszystkie poziomy cyklu łączą wspólne kręgi tematyczne i wspólni bohaterowie. Pakiety bazują na opowiadaniach o tytułowych bohaterach cyklu – rodzeństwie – Olku i Adzie. “Nowe przygody Olka i Ady” to kontynuacja cyklu.

Olek i Ada. Książka – Publikacja zawiera ilustracje do opowiadań o przygodach Olka i Ady napisanych przez znanych autorów książek dla dzieci. Na każdy blok tematyczny (tydzień) przewidziano jedno opowiadanie. Treść opowiadania jest zawsze zgodna z tematyką tygodnia. Opowiadania dotyczą m.in. pór roku, świąt, praw i obowiązków dzieci, tolerancji, szacunku dla starszych. Nowoczesne, kolorowe ilustracje zachęcają do słuchania opowiadań i wypowiadania się na ich temat kształtują, także poczucie piękna u dzieci.

Olek i Ada. Karty pracy – Ćwiczenia w nich zawarte:

– wspomagają wszechstronny rozwój dzieci, rozwijając ich umiejętności, kształtując pojęcia i uwrażliwiając zmysły

– rozwijają samodzielność, pobudzają naturalną ciekawość świata oraz przyczyniają się do zdobywania nowych doświadczeń

– wyzwalają postawę twórczą

– stwarzają warunki do oceniania zachowań własnych i cudzych oraz nazywania emocji

– wprowadzają dzieci w świat wartości

– rozwijają myślenie poprzez ćwiczenia umożliwiające analizowanie, syntetyzowanie, porównywanie i klasyfikowanie

Olek i Ada. Wyprawka plastyczna –  nie tylko prace plastyczne ale również różnego rodzaju pomoce jak: historyjki obrazkowe, obrazki do analizy i syntezy słuchowej, litery, cyfry i znaki matematyczne, figury geometryczne, wyrazy, zdania, karty logiczne, dobieranki literowe, rozsypanki wyrazowe, zegar pogody, zdjęcia reprodukcji obrazów, puzzle.

 

Podział z przynależnością do nowych grup przedszkolnych:

 

BIEDRONKI 3-latki, p. S. Właśniak oraz  NIEDŹWIADKI 3-latki, p. S. Porzych  „Olek i Ada”, poziom A, wydawnictwo MAC

 • Karty pracy, cz. 1 i 2
 • Książka “Olek i Ada wśród przyjaciół”
 • Wyprawka plastyczna

 

NIEDŹWIADKI 4-latki, p. S. Porzych oraz KRASNALE 4-latki, p. L. Mindak „Olek i Ada”, poziom A+, wydawnictwo MAC

   

 • Karty pracy, cz. 1 i 2
 • Książka “Olek i Ada wśród przyjaciół”
 • Wyprawka plastyczna

KRASNALE 5-latki, p. L. Mindak „Olek i Ada”, poziom B, wydawnictwo MAC


 • Karty pracy, cz. 1-5
 • Książka “Olek i Ada na szlaku przygód”
 • Wyprawka plastyczna

              

 

ŻABKI 5-latki, p. I. Łukasik oraz PSZCZÓŁKI, 6-latki, p. W. Kempinska „Nowe przygody Olka i Ady”, poziom BB+, wydawnictwo MAC

 • Karty pracy, cz. 1-4
 • Książka “Nowe przygody Olka i Ady”
 • Wyprawka plastyczna

 

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

       20 luty

28 luty
godz. 15.00

Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

1 marca

godz. 13.00

29 marca

godz. 15.00

Złożenie w przedszkolu/szkole podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA

 1. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

7 maja

godz. 14.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

7 maja

godz. 14.00

15 maja

do godz. 15.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

17 maja

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

Procedura odwoławcza

od 17 maja

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

31 maja

godz. 13.00

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc.

31 maja

godz. 13.00

7 czerwca

godz. 16.00

Złożenie w przedszkolu/szkole podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA

 1. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

14 czerwca

godz. 14.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

14 czerwca

godz. 14.00

21 czerwca

godz. 13.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

21 czerwca

godz. 15.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

od 21 czerwca

Procedura odwoławcza.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020

do klas pierwszych w szkołach podstawowych,

dla których organem prowadzącym jest Gmina Koronowo

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

11.03-27.03.2019

15.04-29.04.2019 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły  podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.

02.04-04.04.2019

07.05-09.05.2019

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

05.04.2019

10.05.2019

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

08.04-11.04.2019

13.05.-17.05.2019

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

12.04.2019

20.05.2019

Przy składaniu wniosku do oddziału przedszkolnego i klasy I prosimy o dostarczenie do wglądu aktu urodzenia dziecka.

Zgłoszenie dziecka do przedszkola

Wniosek-o-przyjęcie-do-przedszkola-2019-2020

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej

Zgłoszenie do klasy pierwszej

Zarządzenie Burmistrza