Rekolekcje 2019

REKOLEKCJE – PONIEDZIAŁEK, 25.02.2019

KLASY I – III

Na 1, 2, 3, 4 godzinie  – lekcje przewidziane według planu.

11.30 – 12.30 – rekolekcje w sali gimnastycznej

W czasie rekolekcji opiekę sprawują nauczyciele, którzy mieliby lekcje w danej klasie lub wychowawcy, jeśli klasa skończyła już lekcje.

Odjazd autobusu we wszystkich kierunkach – 12.30

KLASY IV – VIII i III gimnazjum

Na 1, 2, 3 i 5 godzinie –  lekcje przewidziane według planu.

10.30 – 11. 30 – rekolekcje w sali gimnastycznej

W czasie rekolekcji opiekę sprawują nauczyciele, którzy mieliby lekcje w danej klasie.

Odjazd autobusu we wszystkich kierunkach – 12.30

W tym dniu świetlica szkolna będzie funkcjonować normalnie tzn. do godz. 16.00

foto https://giphy.com/explore/jesus