Rekolekcje

Uczniowie, którzy nie dojeżdżają do szkoły autobusem mogą przyjść na rekolekcje bezpośrednio do kościoła, a po ich zakończeniu mogą iść do domu.

Uczniowie dojeżdżający oraz uczniowie, których rodzice uznają, że nie mogą zostać same w domu mogą skorzystać ze świetlicy szkolnej.

KLASY  V – VIII

  1. Poranny kurs autobusu dla klas V – VIII będzie o godzinę później.
  • Wychowawcy odbierają uczniów ze świetlicy i dojeżdżających autobusem około godz. 8.45 i zaprowadzają do kościoła na godz. 9.00
  • Po zakończeniu rekolekcji wychowawcy odprowadzają uczniów do szkoły. Autobusy będą odwozić dzieci do domu. (około godz.  11.45)

KLASY  0 – IV

  1. Poranny kurs autobusu dla klas 0 – IV będzie o dwie godziny później.
  • Wychowawcy odbierają uczniów ze świetlicy około godz. 9.45 i sprawują nad nimi opiekę w swoich salach lekcyjnych.
  • Zaprowadzają uczniów do kościoła na godz. 10.30
  • Po zakończeniu rekolekcji wychowawcy odprowadzają uczniów do szkoły i czekają z nimi do przyjazdu autobusów, które będą odwozić dzieci do domu. (około 11.45)

W trakcie piątkowych rekolekcji odbędzie się msza w intencji Karolinki Wozowicz z Kotomierza