Rozpoczęcie roku szkolnego

Informujemy, że rozpoczęcie nowego roku szkolnego w Zespole Szkół im. Leona Wyczółkowskiego we Wtelnie odbędzie się we wtorek, 1 września o godz. 9.00.

Rozkład jazdy autobusu szkolnego podamy w poniedziałek.

Dla chętnych msza św. o godz. 8.00

Nie przewidujemy uroczystości dla całej społeczności szkolnej. Inauguracja nastąpi w salach lekcyjnych tylko w obecności uczniów danej klasy i wychowawcy. Na spotkaniach wychowawcy wręczą świadectwa promocyjne i nagrody uczniom, którzy nie odebrali ich podczas wakacji.

Na teren szkoły mają wstęp tylko uczniowie i pracownicy. Pozostałe osoby  za zgodą dyrektora szkoły.

Wejście i wyjście do budynku dla dzieci przedszkola tradycyjnie od strony placu zabaw. Podczas przekazywania dzieci obowiązują maseczki dla pracowników  i opiekunów.

Uczniowie szkoły podstawowej – wejście północne (wejście główne). Wyjście ze szkoły przez szatnię. Ilość uczniów przebywających jednocześnie w szatni będzie ograniczona.

Dla stałych dostawców – wejście południowe (od strony stadionu)

Przy każdym wejściu obowiązuje dezynfekcja rąk.  

Uczniowie poszczególnych klas szkoły podstawowej zostaną przypisani do  sal lekcyjnych,       w których będą odbywali wszystkie zajęcia poza wychowaniem fizycznym i informatyką.    

W celu utrzymania dystansu społecznego, zaproponujemy rotacyjny podział czasu spędzanego przez uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych w klasie, na korytarzu i na boisku.

Zamiast jednej dwudziestominutowej przerwy śniadaniowej, wprowadzamy dwie przerwy piętnastominutowe. Takie rozwiązania będą skutkować nieznacznym wydłużeniem ogólnego czasu trwania zajęć dydaktycznych  w danym dniu o 20 minut.

Prosimy o śledzenie kolejnych informacji, w celu zapoznania się z zasadami obowiązującymi w naszej szkole w związku z epidemią. Prosimy o zrozumienie i cierpliwość. Zachowanie określonych zasad przez wszystkich członków społeczności szkolnej pozwoli  nam w spokoju kontynuować naukę w tradycyjny sposób.