Historia szkoły

Historia szkoły

Oddanie nowej szkoły do użytku nastąpiło 2 września 1996r. Od tej pory nasi uczniowie w różny sposób przyczyniają się do jej rozwoju. Pomagają im w tej pracy rodzice. Do stałego kalendarza imprez szkolnych możemy zaliczyć przygotowywane przez naszą społeczność uroczystości poświęcone wydarzeniom historycznym.

Od lat dbamy o miejsce pamięci narodowej w Tryszczynie, organizujemy obchody 11 listopada, 3 maja- przygotowujemy specjalne apele i wieczornice. Przyznano nam odznakę “Opiekun miejsc pamięci narodowej” w 2004r. Na terenie naszej szkoły odbywaja się spotkania seniorów z okazji Dnia Babci i Dziadka,z wizytą przychodzi Mikołaj. Rodzce są świadkami uroczystego pasowania pierwszoklasistów na uczniów. Szkoła współpracuje z Domem Pomocy Społecznej w Bożenkowie, w ten sposób uczy dzieci tolerancji. Od 1999 roku uczniowie poprzez pomoc w zakładaniu szkolnego ogrodu botanicznego uczą się szcunku do przyrody i dbają o najbliższe środowisko. Dzięki temu, że od 2000 roku mamy w szkole pracownię komputerową, zyskaliśmy szerszy dostęp do wielu ważnych informacji.Dzięki internetowi przystąpiliśmy do wielu konkursów: “Szkoła z klasą”, “Nauczyciel z klasą” i.in. Wiadomość o uzyskaniu tych tytułów pojawiła się już w internecie: http://www.szkolazklasa.pl/. W ten sam sposób mogliśmy również rozpocząć działania w programie  “Szkoła ucząca się”.

Maj 2001roku to czas kiedy oddana została do użytku sala gimnastyczna. W niej odbywają się corocznie międzyszkolne zawody “Pluszowy miś” i mistrzostwa piłki halowej na szczeblu gminy. Nie są to jedyne zawody i konkursy, w których biorą udział przedstawiciele naszej szkoły. Wielu uczniów bierze udział w konkursach organizowanych przezróżne instytucje i na różnych szczeblach.Do szczególnych osiągnięć należy zajmowanie coroczne wysokich miejsc w ogólnopolskim konkursie BRD. Także w konkursie “Nasza szkoła w Unii Europejskiej” organizowanego pod patronatem Prezydenta RP zostaliśmy laureatami na szczeblu wojewódzkim. Swój rozwój dzieci kształtują poprzez liczne kółka zainteresowań m.in. UKS- “Leonek” i “Wtelno”, “Klub Europejski”, zespół wokalny. Aby wspomagać rozwój ucznia nauczyciele wdrazają programy własne i innowacyjne. Występują także z dużą ofertą zajęć pozalekcyjnych prowadzonych społecznie. Uczniowie gimnazjum uczą się obowiązkowo dwu języków. Absolwenci w 100% dostają się do wybranych szkół średnich.

Od kwietnia 2002 roku nasza szkoła nosi imię Leona Wyczółkowskiego. Uroczystość jej nadania nie przypadkowo nastąpiła w Gościeradzu. Tam przecież mieszkał i tworzył nasz patron. Okazją do spotkań społeczności szkolnej i lokalnej były także kolejne lata. W 2003 r. to obchody Święta Niezapominajki i Patrona Szkoły w pierwszą rocznicę nadania imienia. W 2004r. koncert operowy i Święto Niezapominajki. Wtedy też odsłonięto i pokazano społeczności wzór tarczy szkolnej. Ponieważ poprzez imię Leona Wyczółkowskiego czujemy się z wielkim malarzem związani wystąpiliśmy z inicjatywą i uczestniczyliśmy aktywnie w akcji mającej na celu odnowienie grobu Leona Wyczółkowskiego. Akcja ta zakończyła się sukcesem.

W wielu sprawach wspierają nas goszcący często na biwakach w szkole harcerze. Nasza młodzież chętnie podejmuje wspólniez nimi różne inicjatywy. Nawiązujemy kontakty i współpracujemy z innymi szkołami. Wyszliśmy nawet poza granice naszego kraju. Nawiązaliśmy współpracę z polską szkołą na Litwie w miejscowości Stare Troki. Są to tylko niektóre osiągnięcia naszej szkoły, które otwierają nam drogę do dalszego działania na korzyść uczącej sie tutaj młodzieży i dzieci.

Opacowanie: Barbara Czechowicz