Nauczyciele

 

 

WYKAZ KADRY PEDAGOGICZNEJ

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ WE WTELNIE – PAN  CEZARY BOSACKI

 

  NAUCZYCIELE PRZEDMIOTY W 2016/17 R.SZK.
1.  Mariola Adamkiewicz PEDAGOG, DORADZTWO ZAWODOWE, ANIMATOR KULTURY
2.  Cezary Bosacki NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE, WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
3.

Mariusz Burda

WYCHOWANIE FIZYCZNE, GIMNASTYKA KOREKCYJNA

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, ŚWIETLICA

4. Barbara Czarkowska-Mucha WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE, NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE,
5. Urszula Gorczyńska JĘZYK POLSKI, ŚWIETLICA
6.  Wioletta Górska BIOLOGIA , GEOGRAFIA, PRZYRODA
7. Krzysztof Kaszubski PSYCHOLOG
8. Anna Kąkol WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE, PLASTYKA, MUZYKA, TECHNIKA, ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE I TECHNICZNE, LOGOPEDIA
9. Wioleta Kempinska WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
10. Izabela Łukasik WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
11. Lidia Mindak WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
12. Agnieszka Obrocka-Hoc JĘZYK NIEMIECKI, INFORMATYKA
13. Adam Pepłoński RELIGIA
14. Alicja Piasek-Bałdowska NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE, ŚWIETLICA
15. Sandra Porzych WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
16. Grażyna Posłuszna NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE
17.  Agnieszka Rose WYCHOWANIE FIZYCZNE
18.  Małgorzata Rujner MATEMATYKA, FIZYKA Z ASTRONOMIĄ

https://malgosiarujner.wixsite.com/mojawitryna

19. Monika Rzendkowska WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE, NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE, OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
20. Leanid Silitski JĘZYK ANGIELSKI
21. Magdalena Stachowicz-Sura WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE, NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE, TYFLOPEDAGOGIKA
22.  Krzysztof Strąk HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE, ŚWIETLICA
23. Jarosław Sułkowski JĘZYK POLSKI, OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
24. Mirosława Wesseł JĘZYK ANGIELSKI
25. Małgorzata Wilczyńska JĘZYK POLSKI, OLIGOFRENOPEDAGOGIKA
26. Sylwia Właśniak WYCHOWANIE  PRZEDSZKOLNE
27. Katarzyna

Właśniak-Dybiona

MATEMATYKA, CHEMIA
28. Alicja Wojciechowska INFORMATYKA, RELIGIA, BIBLIOTEKOZNAWSTWO,