Spotkanie z POLICJANTEM w klasach I – III SP

Dnia 28.11.2017 r. w klasach I – III SP odbyły się spotkania z POLICJANTEM – dzielnicowym – panem Tomaszem Latosem, który przeprowadził pogadanki na temat “Bezpieczeństwa”. Poruszone było bezpieczeństwo w ruchu drogowym, bezkolizyjne i bezpieczne spędzanie przerw, korzystanie z Internetu oraz zapobieganie agresji. Uczniowie byli zainteresowani tematyką zajęć, bardzo aktywnie uczestniczyli w dyskusji oraz wykazali się szeroką wiedzą w zakresie bezpiecznych zachowań. Spotkanie zorganizowała pani Mariola Adamkiewicz – pedagog szkolny.