Szkolny turniej wiedzy o patronie „Co wiesz o patronie Leonie?”

Szkolny turniej wiedzy o patronie
„Co wiesz o patronie Leonie?”

Organizator konkursu:
Zespół Szkół im. Leona Wyczółkowskiego we Wtelnie.

Cele:
1. Propagowanie wiedzy o życiu i twórczości patrona.
2. Rozwijanie postaw poznawczych wśród młodzieży.
3. Kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach.
4. Wdrażanie do samokształcenia.
5. Wdrażanie do zdrowej rywalizacji.

Termin konkursu: 11 kwietnia 2017r.

Regulamin konkursu
1. Turniej rozegrany zostanie w trzech kategoriach wiekowych:
• I kategoria – klasy I – III SP,
• II kategoria – klasy IV – VI SP,
• III kategoria – klasy I – III G.
2. Każdą klasę reprezentuje wyłoniony przez wychowawcę trzyosobowy zespół.
3. Zespoły rywalizują ze sobą, wykazując się znajomością życia i twórczości Leona Wyczółkowskiego (Załącznik nr 1).
4. Zadania turniejowe opracowane będą na podstawie materiałów umieszczonych w załącznikach nr 2, nr 3.
5. Rywalizujące zespoły otrzymają materiały przed konkursem.
6. Różnorodne zadania turniejowe dotyczyć będą wiadomości i znajomości wytworów pracy artysty.
7. Zwycięży zespół, który zdobędzie największą ilość punktów.
8. Zwycięskie zespoły otrzymają nagrody i tytuł „Wyczółkomaniaka 2017”.
9. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie nastąpi po zakończeniu konkurencji

regulamin 2017