Ubezpieczenie dla ucznia

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 istnieje możliwość  ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci zgodnie z warunkami zaproponowanymi przez Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej: 1.09.2019-31.08.2020.

Istotnym warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia jest wypełnienie imiennej deklaracji.

Składka w wysokości 34,00 zł płatna do dnia 11 października br. u wychowawcy klasy/grupy.

załączniki: