Ubezpieczenie NNW

Szanowni Państwo,
Z nadzieją na stały powrót uczniów do szkół , pragniemy przedstawić Państwu ofertę ubezpieczenia grupowego lub indywidualnego NNW na rok szkolny 2021/2022.
Generali-Bezpieczny.pl przygotował oferty , które zostały rozszerzone w zakresie NNW o pobyt w szpitalu w celu leczenia COVID-19- dla wszystkich osób ubezpieczonych, w tym również pracowników placówki.

NNW ma charakter dobrowolny. Jednakże wiele aspektów przemawia za ubezpieczeniem. Podejmując decyzję, na pewno warto wziąć pod uwagę fakt, że opłacając ubezpieczenie NNW dziecko będzie objęte ochroną 24 godziny, czyli w czasie nauki, a także w trakcie zajęć pozalekcyjnych, podczas uprawiania sportu zarówno wyczynowo, jak i rekreacyjnie oraz w życiu codziennym.
Jeśli natomiast rodzice dzieci szkolnych nie będą chcieli ubezpieczyć swoich pociech w polisie szkolnej- grupowej (z jednakową składką dla wszystkich) będą mieli możliwość ubezpieczenia dziecka w dowolnym Wariancie . Dla każdej Szkoły i Przedszkola wygenerujemy indywidualny KOD RABATOWY , dzięki któremu Rodzice będą ubezpieczać dzieci ONLINE z -10% rabatem, zależnie od potrzeb dziecka.

Dodatkowo dla dzieci od 13 roku życia w ubezpieczeniu indywidualnym, rodzice mogą wykupić ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej.
Oferujemy również Ubezpieczenie OC placówki oświatowo- wychowawczej

* Działalność polegająca na wykonywaniu zadań związanych z procesem nauczania i wychowania w szkole i po za nią:
dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą, pomocniczą – co najważniejsze nawet wskutek rażącego niedbalstwa
* Działalność polegającą na wykonywaniu zadań związanych z posiadaniem rzeczy ruchomych lub nieruchomości(np. gruntów, budynków, budowli, maszyn, urządzeń lub wszelkiej pozostałej infrastruktury związanej z procesem nauczania i wychowania)
W załączeniu – Opis ubezpieczeń NNW oraz OC
W celu zapoznania się z tegoroczną ofertą zapraszam do kontaktu z Opiekunem Violettą Batka

link do ubezpieczenia https://bezpieczny.pl/04748

tel. kontaktowy 570888900 / 577888360