Ubezpieczenie

     Szanowni Państwo, w związku z wyborem przez Radę Rodziców ubezpieczenia NNW na nowy rok szkolny, informuję, że wysokość składki wynosi odpowiednio: dla Przedszkola – 34,20 zł, a dla Szkoły Podstawowej – 35,00 zł. Na naszej stronie internetowej dostępne są szczegółowe informacje dotyczące warunków ubezpieczenia zaproponowanych przez  Agenta firmy Bezpieczny.pl.

     W przypadku chęci wyboru wyższej składki prosimy o indywidualny kontakt z regionalnym Agentem firmy Bezpieczny.pl – Panią Violettą Batka pod nr telefonu: 600 952 999. Powyższe nie dotyczy uczniów objętych ubezpieczeniem firmy w ubiegłym roku, którzy ulegli wypadkowi po 31 sierpnia 2020 r z uwagi na konieczność kontynuacji.

     W przypadku dzieci przedszkola i klas I-III składki będą zbierały wychowawczynie; w klasach IV-VIII  – skarbnicy klasowi.

     Ostateczny termin wpłaty składki to czwartek,  8 października.