Dokumenty


Realizując zalecenie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy i pragnąc przyczynić się do wzrostu świadomości młodzieży i ich rodziców w zakresie bezpieczeństwa młodych osób wyjeżdżających za granicę, polecamy odwiedzenie strony internetowej http://www.handelludzmi.pl/

Zasady świadczenia “Dobry start” :zasady

Statuty