Rekrutacja 2021/2022

Drodzy Państwo!

     Prosimy o składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola oraz do pierwszej klasy drogą elektroniczną na adres mailowy szkoły wtelno@koronowo.edu.pl.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa w sprawie rekrutacji – pobierz

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 – pobierz

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Koronowo pobierz

ZGŁOSZENIE DO KLASY PIERWSZEJ – dokumenty do pobrania:

Zgłoszenie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dziecka z obwodu szkolnego 2021/2022 pobierz

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dziecka spoza obwodu szkolnego 2021/2022 pobierz

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych pobierz

ZGŁOSZENIE DO PRZEDSZKOLA – dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 pobierz

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola pobierz

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych pobierz

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 pobierz

WYNIKI REKRUTACJI

Lista dzieci zakwalifikowanych do dalszego etapu rekrutacji – klasa pierwsza – w Zespole Szkół im. L. Wyczółkowskiego we Wtelnie pobierz

Lista dzieci przyjętych do klasy pierwszej w Zespole Szkół im. L. Wyczółkowskiego we Wtelnie pobierz

Lista dzieci zakwalifikowanych do dalszego etapu rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 w Przedszkolu Samorządowym we Wtelnie pobierz

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 pobierz

Lista dzieci przyjętych do Przedszkola Samorządowego we Wtelnie na rok szkolny 2021/2022 pobierz

Podział grup przedszkolnych w Przedszkolu Samorządowym we Wtelnie w roku szkolnym 2021/2022 pobierz

Podział klas pierwszych w Zespole Szkół im. L. Wyczółkowskiego we Wtelnie w roku szkolnym 2021/2022 pobierz