Deklaracja dostępności

Zespół Szkół im. Leona Wyczółkowskiego we Wtelnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony szkolawtelno.edu.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego.
  • Mogą się zdarzyć sytuacje, że elementy, których kliknięcie powoduje uruchomienie linku w nowym oknie/karcie przeglądarki internetowej nie informują o tym.
  • Dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, np. skany dokumentów,
  • pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

Mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Strona nie posiada ułatwień dla osób niepełnosprawnych.

Dane teleadresowe:

Zespół Szkół im. Leona Wyczółkowskiego we Wtelnie

adres: ul. Szkolna 7, 86-011 Wtelno

e-mail szkoły: [email protected]

tel. szkoły: tel: 662 062 134

dyrektor szkoły: Cezary Bosacki

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny 662 062 134, bądź adres e-mail: [email protected]. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Osobą kontaktową jest dyrektor szkoły Cezary Bosacki.

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły nie jest dostosowany do potrzeb osób na wózkach, budynek nie posiada wind.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,