Wielkanoc

“Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie
dla przyszłych pokoleń.
Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię,
niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi!”

Jan Paweł II

Święta Wielkiej Nocy to najważniejsze i najstarsze święto chrześcijańskie. Z tym świętem wiążą się piękne tradycje i zwyczaje. W tym trudnym czasie nie zapomnieliśmy o nich. Inspirując się dostępnymi przykładami ze źródeł internetowych dzieci przygotowały dekoracje. Zające, pisanki, palmy – stoły gotowe….. Alleluja!

Poniżej prace naszych uczniów.

Brawo!