Wybory Samorządu Szkolnego

 Dnia 24.09.2019 r. w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Jest to dla całej społeczności szkolnej bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli. Wybory do SU poprzedziła kampania. Kandydatki przygotowały plakaty wyborcze, w których umieściły swoje pomysły, propozycje, a także konkretne działania dotyczące samorządności i praworządności wśród uczniowskiej społeczności.

Każdy uczeń posiadający dokument tożsamości mógł oddać jeden głos na specjalnie wydrukowanych kartach. Po przeliczeniu wszystkich oddanych głosów wyłoniono następujące osoby do Zarządu SU:

Natalia Goździk – Przewodniczący

Zuzanna Sikora – Zastępca Nina Malcer – Skarbnik