Wycieczka do Centrum Edukacji Technicznej i Zabaw

10 maja dzieci z klasy pierwszej i drugiej odbyły wycieczkę do Centrum Edukacji Technicznej i Zabaw w ramach projektu “Zaprogramuj przyszłość”. Uczniowie brali udział w warsztatach w obszarze Robotyki i Programowania, które przebiegały według wcześniej ustalonego planu, następująco:
– poznanie robotów,
– zaciekawienie tematyką nowoczesnych technologii,
– samodzielne budowanie i programowanie robotów wykonane na robotycznych zestawach Lego,
– gry i zabawy,
– zawody z robotami – możliwość samodzielnego sterowania,
– programowanie na dywanie z wykorzystaniem maty,
– sprawdzenie i programowanie nabytych umiejętności na platformie internetowej.
Dzieci bawiły się doskonale, aktywnie i z ogromnym zaciekawieniem uczestniczyły we wszystkich aktywnościach podczas pobytu w tej placówce.
Zaprosiliśmy i umówiliśmy się na Pokaz Naukowo – Techniczny w naszej szkole, który odbędzie się 19 czerwca.
Alicja Piasek – Bałdowska